Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku
Oxu / Yüklə:

XÜMSÜN HÖKMLƏRİ

 • BİRİNCİ FƏSİL: XÜMSÜN HESABLANMASI VƏ ÖDƏNİLMƏSİ QAYDASI
  • XÜMSÜN TƏCİLİ ÖDƏNİLMƏSİ
  • XÜMSÜ AYIRIB KƏNARA QOYMAĞIN KİFAYƏT ETMƏMƏSİ 
  • XÜMSÜN HESABLANMASI VƏ ÖDƏNİLMƏSİ QAYDASI
  • XÜMS DÜŞƏN MALIN XÜMS DÜŞMƏYƏN MALA QARIŞMASI
  • XÜMS İLİ
  • XÜMSÜN SƏLAHİYYƏTLİSİ
  • XÜMSÜN MÜSALİHƏSİ(1), MÖHLƏT ALMAQ VƏ DƏSTGƏRDAN ETMƏK(2)
   Çap versiyası  ;  PDF
    
    
   XÜMSÜN MÜSALİHƏSİ(1), MÖHLƏT ALMAQ VƏ DƏSTGƏRDAN ETMƏK(2)
    
   Xümsü ödəmək imkanına malik olmamaq
   67. Bəzi şəxslərə xüms vacib olsa da, indiyədək onu ödəməyiblər. Hal-hazırda da xüms ödəmək imkanına malik deyillər, yaxud xümsü ödəmək onlara olduqca çətindir. Bu halda onların hökmü nədir?
   Cavab: Xümsü ödəmək imkanına malik olmamaq, yaxud xümsü ödəməyin olduqca çətin olması borcdan çıxmağa və ya şəri vəzifənin mükəlləfin öhdəsindən götürülməsinə səbəb olmur. Əksinə, imkan daxilində xümsü ödəmələri vacibdir. Belə şəxslər xümsün səlahiyyətlisindən və ya onun vəkilindən möhlət alaraq onu tədricən və imkanları çatan məbləğdə ödəyə bilərlər.
    
   68. Xaricdə yaşayan bir şəxs öz malının xümsünü ödəməyib, evini də xümsü verilməmiş pul ilə alıb. Hal-hazırda xümsü ödəməyə yetərli qədər pulu yoxdur, amma borclu qaldığı xümsü ödəmək üçün hər il xüms verərkən bir qədər artıq məbləğ ödəyir. Bu iş düzgündürmü?
   Cavab: Sualda deyilənlərə əsasən, boynunda borc olan xümsü hesablamalı, sonra onu tədricən ödəməsi üçün möhlət almalıdır. İndiyədək ödədiyi məbləğə görə də vəkillərimizdən birinə müraciət etməlidir.
    
   69. Bir şəxs neçə illərdir ki, ilin gəlirinin xümsünü ödəmir. İndi də nə qədər borclu olduğunu bilmir. Bu halda o, xüms borcundan necə çıxa bilər?
   Cavab: Xüms düşən əmlakını hesablayıb xümsünü verməlidir. Xüms düşdüyünə şəkk etdiyi əmlak barəsində isə xümsün səlahiyyətlisi və ya onun vəkili ilə müsalihə etməlidir.
    
   Dəstgərdan edilən məbləğin xümsü
   70. Əgər xümsü dəstgərdan etsək, borclu olduğumuz məbləği növbəti ildə və ya illərdə o ilin gəlirindən ödədiyimiz zaman onun da xümsünü ödəməliyikmi?
   Cavab: Qeyd edilən məbləğin də xümsünü verməlisiniz.
    
   Dəstgərdan edilən məbləğin qaytarılmasında gecikmə
   71. Yeddi il öncə mənə müəyyən məbləğ xüms vacib oldu və mən onu müctəhidlə dəstgərdan etdim. Sonra onun bir hissəsini ödədim, qalanı isə boynumda borc qaldı. O vaxtdan indiyədək borclu qaldığım məbləği ödəyə bilməmişəm. Mənim vəzifəm nədir?
   Cavab: Xümsü ödəmək imkanına malik olmamaq şəri vəzifənin mükəlləfin öhdəsindən götürülməsinə səbəb olmur. Əksinə, xüms borcunuzu ödəməyə – hətta tədricən olsa belə – imkanınız olduğu vaxt onu ödəməlisiniz.
    
   Depozit qoyulan pulun xümsünün müsalihəsi
   72. Mən evlənmək qərarına gəlmişəm. Gəlir əldə etmək məqsədilə sərmayəmin bir hissəsini universitetin büdcəsinə depozit qoydum. Bu pulun xümsü barəsində müsalihə etmək mümkündürmü?
   Cavab: Əgər qeyd edilən sərmayə sizin gəlirinizdəndirsə, xüms ili tamamlananda onun xümsünü ödəməlisiniz. Qəti olan (yəni barəsində şəkk və tərəddüd mövcud olmayan) xüms barəsində müsalihə edilmir.
    
   Başqa mərcəyi-təqlidin vəkili ilə dəstgərdan etmək
   73. Bir mərcəyi-təqlidin vəkili başqa mərcəyi-təqlidin müqəllidi ilə dəstgərdan edə bilərmi?
   Cavab: Suala əsasən, bu dəstgərdan kifayət etmir.
    
   İnflyasiyanı hesablayaraq dəstgərdan edilən məbləğin ödənilməsi
   74. Hicri-şəmsi 1368-ci ildə xümsümün hesablanması üçün sizin nümayəndələrinizdən birinə müraciət etdim. Xüms borcumdan bir hissəsini həmin vaxt ödədim, qalanını hələ də ödəməmişəm. Digər tərəfdən mən bu il təməttö həccinə getməliyəm. İndi mən borclu qaldığım məbləği qaytarmalıyam, yoxsa günün məzənnəsi ilə hesablayaraq qaytarmalıyam? Mənim vəzifəm nədir?
   Cavab: Pulun dəyəri düşdüyü halda şəri hakimlə müsalihə etmək ehtiyata müvafiqdir. Əgər xüms borcunuzu ilin gəlirindən vermək istəsəniz, ilin gəlirinin də xümsünü verməlisiniz.
    
   Xümsün tədricən ödənilməsi
   75. Əgər anbarda qabıqdan təmizlənməmiş bir miqdar düyü varsa və onun xüms ili də keçibsə, təkcə anbardan istifadə üçün çıxarılan düyünün xümsünü vermək olarmı?
   Cavab: Sualda deyilənlərə əsasən, onun hamısının xümsünü vermək vacibdir.
    
   Xüms borcunu ödəməyi gecikdirmək, amma eyni zamanda sədəqə vermək
   76. Mənim müəyyən məbləğ xüms borcum var və bunun üçün sizin nümayəndəliyinizdən bir il möhlət almışam. Bu bir il ərzində bəzən sədəqə verə bilərəmmi? Yoxsa pullarımı yığıb tez bir zamanda xüms borcumu ödəməli, sonra sədəqə verməliyəm? Xüsusilə də əgər sədəqə vermək təyin edilən tarixdə xüms borcunu qaytarmaqda pulun çatmayacağı ehtimalını yaradırsa?
   Cavab: Mükəlləfin öz şəninə uyğun həddə sədəqə verməsinin iradı yoxdur, amma bu şərtlə ki, vacib xümsün ödənilməsində səhlənkarlığa səbəb olmamalıdır. 
    
   Dəstgərdan edilən məbləğin ödəniş yeri
   77. Deyilənə görə, xüms pulunu hansı nümayəndəlikdə dəstgərdan etmişiksə, borcu sonradan ora ödəməliyik. Bu, belədirmi? Yoxsa dəstgərdan etdikdən sonra borcu bölgələrdəki nümayəndələrinizdən birinə ödəməyə icazə verirsiniz?
   Cavab: Dəstgərdan nəticəsində yaranan borc dəstgərdan edən şəxsə deyil, İmam (ə) payı və seyid payı büdcəsinə olan borcdur. Odur ki, Ayətullah Xameneinin səlahiyyətli nümayəndələrindən birinə ödəməyiniz kifayətdir.
    
   Başqası üçün dəstgərdan etmək
   78. Bir şəxs başqa bir şəxs tərəfindən xümsü dəstgərdən edə bilərmi?
   Cavab: Pul sahibi tərəfindən vəkil olduğu təqdirdə, maneəsi yoxdur.
    
   Xümsü ödəməklə həcc istitaətini itirmək
   79. Bir şəxs müstəti olmuşdur (yəni həccə getməyə imkanı və şəraiti yaranmışdır), amma onun xüms ili təməttö həccinə yazılmamışdan öncə başa çatır. Əgər o öz malının xümsünü ödəmək istəsə, həccə yazılmağa pulu çatmayacaqdır. Bu halda xüms vermək ona vacib olurmu? Bu şəxs istitaətini itirirmi?
   Cavab: Əgər əvvəlcə istitaət yaranıbsa, sualda deyilənlərə əsasən, xüms məbləğini xüms səlahiyyətilisinin vəkili ilə dəstgərdan etməli və borcunu tədricən ödəməlidir.
    

   (1) Müsalihə etmək – razılığa gəlmək mənasını bildirir.
   (2) Dəstgərdan etmək (bir əldən verib o biri əldən almaq) – fiqh alimləri arasında məşhur termindir. Mükəlləf xümsü hesabladıqdan sonra müəyyən səbəblərə görə onu ödəməyə imkanı çatmadığı halda mərcəyi-təqlidə və ya onun vəkilinə müraciət edir, ondan borc alıb elə oradaca xümsünü ödəyir və imkan olan kimi borcunu qaytarır. Mükəlləfə borc ünvanında verilən və xüms ünvanında alınan əmələ “dəstgərdan etmək” deyilir.
  • XÜMSÜN ÖDƏNİLMƏSİNƏ VƏKİL TUTMAQ
  • BİRİNCİ FƏSLİN XÜLASƏSİ VƏ DİQQƏTƏLAYİQ MƏQAMLAR
 • İKİNCİ FƏSİL: XÜMSÜN VACİB OLDUĞU HALLAR
 • ÜÇÜNCÜ FƏSİL: XÜMS DÜŞMƏYƏN MALLAR
 • Dördüncü fəsil: Xümsün sərf edildiyi yerlər və xüms almağa haqlı olan şəxslər
 • Beşinci fəsil: Xüms düşən əmlakdan istifadə etmək
 • Altıncı fəsil: Xümsün müxtəlif məsələləri
700 /