Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku
Oxu / Yüklə:

XÜMSÜN HÖKMLƏRİ

 • BİRİNCİ FƏSİL: XÜMSÜN HESABLANMASI VƏ ÖDƏNİLMƏSİ QAYDASI
  • XÜMSÜN TƏCİLİ ÖDƏNİLMƏSİ
  • XÜMSÜ AYIRIB KƏNARA QOYMAĞIN KİFAYƏT ETMƏMƏSİ 
  • XÜMSÜN HESABLANMASI VƏ ÖDƏNİLMƏSİ QAYDASI
  • XÜMS DÜŞƏN MALIN XÜMS DÜŞMƏYƏN MALA QARIŞMASI
  • XÜMS İLİ
  • XÜMSÜN SƏLAHİYYƏTLİSİ
  • XÜMSÜN MÜSALİHƏSİ(1), MÖHLƏT ALMAQ VƏ DƏSTGƏRDAN ETMƏK(2)
  • XÜMSÜN ÖDƏNİLMƏSİNƏ VƏKİL TUTMAQ
   Çap versiyası  ;  PDF
    
   XÜMSÜN ÖDƏNİLMƏSİNƏ VƏKİL TUTMAQ
    
   Xüms pulunun aradan getməsi 
   80. Əgər bir şəxs öz xüms pulunu onun mərcəyi-təqlidinin nümayəndəliyinə çatdırması üçün başqa bir şəxsə versə və bu pul yolda itsə, yaxud oğurlansa, buna kim zamindir? Bu halda xüms vermək vəzifəsi xüms verən şəxsin boynundan götürülürmü? 
   Cavab: Sualda deyilənlərə əsasən, əgər vasitəçi şəxs onu qorumaqda səhlənkarlıq etməyibsə, zamin deyildir və əvəzini ödəməsi də vacib deyildir. Əgər mükəlləfdən pulu alan şəxs mərcəyi-təqlidin vəkili deyildisə, xüms mükəlləfin boynundan götürülmür və onu ödəməsi vacibdir.
    
   Xümsü ödəməyə başqalarını vəkil etmək
   81. Bir şəxs öz torpaqlarını övladları arasında bölmüş və onlara bu torpaqların xümsünü vermədiyini bildirmişdir. Buna görə də hər kəs öz payına düşən torpağın xümsünü ödəməli idi. Övladlar da bu şərtlə torpağa sahib olublar. Əgər övladlar torpağın xümsünü verməsələr, xüms borcu torpaq sahibinin boynunda qalırmı?
   Cavab: Suala əsasən, övladlar atanın vəkili ünvanında xümsü ödəməyənədək ata xüms borcundan çıxmayacaqdır.
    
   Xüms almağa haqlı olan şəxslərə xüms vermək üçün icazə almaq 
   82. İcazə verirsinizmi ki, bəzi şəxslər özləri seyid payını yoxsul seyidlərə versinlər?
   Cavab: Öhdəsində seyid payı olan şəxs onu xüms almağa haqlı olan şəxslərə verməsi üçün icazə almalıdır.

    

   83. Sizin müqəllidiniz özü seyid payını yoxsul seyidlərə verə bilərmi, yoxsa xümsün şəri istifadə yerlərinə sərf edilməsi üçün xümsün hamısını (həm İmam (ə), həm də seyid payını) sizin vəkilinizə verməlidir?
   Cavab: Bu baxımdan İmam (ə) payı və seyid payı arasında fərq yoxdur (hər ikisi vəkilə verilməlidir).

    

   84. Şəri əmlak vergiləri (xüms, rəddi-məzalim, zəkat) hökumət işlərindən sayılır, yoxsa yox? Boynunda xüms olan şəxsin özü seyid payını yoxsul seyidlərə verə bilərmi? Həmçinin onun özü rəddi-məzalimi və zəkatı lazımi şəxslərə verə bilərmi?
   Cavab: Mükəlləfin özü zəkatı dindar və iffətli yoxsullara verə bilər. Rəddi-məzalimi vermək üçün ehtiyata görə, şəri hakimdən icazə almalıdır. Xümsü isə xümsün şəri istifadə yerlərinə sərf edilməsi üçün onun hamısını bizim nümayəndəliyimizə, yaxud səlahiyyətli vəkillərimizdən birinə verməlidir. Yaxud da xüms almağa haqlı olan şəxslərə vermək üçün icazə almalıdır.
  • BİRİNCİ FƏSLİN XÜLASƏSİ VƏ DİQQƏTƏLAYİQ MƏQAMLAR
 • İKİNCİ FƏSİL: XÜMSÜN VACİB OLDUĞU HALLAR
 • ÜÇÜNCÜ FƏSİL: XÜMS DÜŞMƏYƏN MALLAR
 • Dördüncü fəsil: Xümsün sərf edildiyi yerlər və xüms almağa haqlı olan şəxslər
 • Beşinci fəsil: Xüms düşən əmlakdan istifadə etmək
 • Altıncı fəsil: Xümsün müxtəlif məsələləri
700 /