Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku
Oxu / Yüklə:

HƏCC ƏMƏLLƏRİ

 • İstitaət
 • İslam Həccinin vacib olma şərtləri
 • İstitaətə aid olan müxtəlif məsələlər
 • Başqasının yerinə həccə getmək (naiblik)
 • Niyabətə aid olan bəzi məsələlər
 • Ümrənin növləri
  Çap versiyası  ;  PDF

  Ümrənin növləri

   

  Məsələ 1. Ümrə də həcc kimi iki hissəyə bölünür: vacib və müstəhəb.

  İstitaətin şərtlərinə malik olan şəxsə ömründə bir dəfə ümrə yerinə yetirməsi vacibdir. Ümrə də həcc kimi dərhal yerinə yetirilməlidir və onun vacib olmasında həccin istitaəti mötəbər deyildir. Əksinə, əgər ümrə üçün müstəti olsa – həcc üçün müstəti olmasına baxmayaraq – vacib olur. Həmçinin, bunun əksi də bu cürdür ki, əgər bir şəxs həcc üçün istitaətə malik olsa və ümrə üçün müstəti olmasa, həcci yerinə yetirməlidir. Lakin Məkkədən uzaq olan və vəzifəsi təməttö həcci yerinə yetirmək olan şəxslərin həcc istitaəti ümrə istitaətindən, ümrə istitaəti isə həcc istitaətindən ayrı deyildir. Çünki təməttö həcci bunların hər ikisinin əməllərindən təşkil olunmuşdur. Məkkədə və ona yaxın məntəqələrdə yaşayan şəxslər isə müstəsnadırlar. Onların vəzifəsi “ifrad” və “qiran” həccidir ki, bu iki əməldən birinə istitaət tapmaları ilə müşayiət olunur.

  Məkkəyə daxil olmaq istəyən şəxsin ehramlı olması vacibdir və əgər həcc aylarında deyil, başqa aylarda Məkkəyə daxil olmaq istəyirsə, müfrədə ümrəsi üçün ehram bağlaması vacibdir.

  Məsələ 2. Ümrəni təkrarən yerinə yetirmək, həccin təkrarən yerinə yetirilməsi kimi müstəhəbdir və iki ümrə arasında müəyyən bir fasilə olması şərt deyildir. Özü üçün ümrə yerinə yetirirsə, ehtiyat budur ki, ikisinin arasında bir az fasilə versin. Amma əgər iki nəfər üçün, ya bir ümrənin özünün, o birisinin isə başqasının tərəfindən yerinə yetirirsə, qeyd olunmuş fasilə mötəbər deyildir. Beləliklə, əgər ikinci ümrə niyabət üçün olsa, naib onun üçün zəhməthaqqı ala bilər və bu iş vacib olan müfrədə ümrəsi üçün kifayət edər.

 • Həccin növləri
 • İfrad həccinin və müfrədə ümrəsinin surətləri
 • Təməttö həccinin yerinə yetirilmə qaydalarının xülasəsi
 • MİQATLAR
 • EHRAMIN ŞƏRTLƏRİ
 • MÖHRİMƏ HARAM OLAN ŞEYLƏR
 • VАCİB TƏVАF
 • SƏY
 • TƏQSİR
 • Təməttö ümrəsi və təməttö həcci аrаsındа оlаn hökmlər
 • Təməttö həccinin ifrаd həccinə çеvrilməsi
 • TƏMƏTTÖ HƏCCİNİN ƏMƏLLƏRİ
 • Müхtəlif məsələlər
 • Əlavə olunmuş yeni suallar
700 /