Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku
Oxu / Yüklə:

QURANİ-KƏRİM

 • Qurani-Kərimin Azərbaycan dilinə tərcümə və şərhi
  • Ön söz
  • 1. Fatihə
  • 2. Bəqərə
  • 3. Ali-İmran
  • 4. Nisa
  • 5. Maidə
  • 6. Ənam
  • 7. Əraf
  • 8. Ənfal
  • 9. Tövbə
  • 10. Yunus
  • 11. Hud
  • 12. Yusuf
  • 13. Rəd
  • 14. İbrahim
  • 15. Hicr
  • 16. Nəhl
  • 17. İsra
  • 18. Kəhf
  • 19. Məryəm
  • 20. Ta-ha
  • 21. Ənbiya
  • 22. Həcc
  • 23. Muminun
  • 24. Nur
  • 25. Furqan