Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku
Oxu / Yüklə:

Böyük Dini Rəhbərin həyat və fəaliyyəti

 • BÖYÜK DİNİ RƏHBƏRİN HƏYAT VƏ FƏALİYYƏTİ
  • Ön söz
  • BİRİNCİ FƏSİL – GÜNƏŞİN DOĞMASI
  • İKİNCİ FƏSİL – İDRAKIN AÇARI
   • Xidmət göstərməyin iftixarı
   • “1323-cü il – bizim məktəbə getdiyimiz ilk günlər”
   • “Yazıq, könlünü xoş edirdi”
   • “Bizi ibtidai məktəbə apardıqları ilk gün”
   • “Anam bizim əmmaməmizi sarıyırdı”
   • “İbtidai məktəbin II-III sinfindən başımıza əmmamə qoydular”
   • “İbtidai məktəbdə istifadə etdiyim kitablar”
   • “O qədər mütaliə edirdim ki, azan səsini də eşitmirdim”
   • “Qəflətən özümü qorxutdum”
   • Bədii zövq və onun tənqidi
   • Arpa çörəyi
   • İki anadan səkkiz bacı və qardaş
   • Ata ocağı
   • “Atamın köhnə paltarları”
   • Minbəri yamsılama
   • Ata xətrinə Allahla sövdələşmə
   • “Həyatımın unudulmayan günü”
   • “Məni elə məsxərəyə qoydular ki, dostum da xəcalət çəkdi”
   • Feyziyyə hekayəti
   • “Bunlar gedəcəklər, siz isə qalacaqsınız”
   • Xalqın münasibəti
   • “Pis olmadı, xeyli vaxt idi ki, çənəmi görməmişdim”
   • “Təhqir etmək üçün onların üzünə sillə vururdular”
   • Yanlış və ağılsız bir təhlil
   • “Adamlar mənim adımı İmam Xomeyninin adı ilə qarışdırır və deyirdilər: İmam Xomeyni gəlib...”
   • “Özümüz son gecə bölərik”
   • “Gözlə, onun dövlətinin sabahı açılsın...”
    Çap versiyası  ;  PDF
    “Gözlə, onun dövlətinin sabahı açılsın...”
    Həzrət 1357-ci ilin şəhrivər ayının 17-si ilə bağlı xatirələri haqda buyurur:
    – Mənim 1357-ci ilin şəhrivər ayının 17-ci günü haqda xatirələrim vardır. Tehranda bu qanlı hadisə baş verməzdən öncə şahın istibdad rejiminin siyasətində başlıca məqsəd siyasi mübarizləri, onun təbi ilə desək, İran millətini iti və yavaş gedənlərə, ifratçılara və mötədillərə bölmək idi. Bir məqam da diqqəti cəlb edir ki, bu gün bir ayna kimi bütün ibrətləri ilə bizə dərs verir. O dövrün qəzetlərini, şahın istibdad rejiminin məsul nümayəndələrinin fikirlərini oxuyan hər bir kəs başa düşürdü ki, bunlar onlara qarşı çıxanları və mübarizə aparanları parçalamaq istəyirlər. Onlar İmamın sadiq tərəfdarlarını və İmamın yolunu açıq şəkildə büruzə verənləri iti gedənlər, ifratçılar və təəssübkeşlər kimi təqdim edirdilər. Rejimə qarşı çıxan adamların bir qismi isə mübarizəyə meyilli olsalar da, bu yolda tam ciddiyyətlə irəliləmirdilər, yaxud ciddi olsalar da, rejim belə fikirləşirdi ki, bunlar ciddi deyillər, mötədillərdir və onlarla hər hansı bir məsələni müzakirə etmək mümkündür. Mən həmin gün bu təhlükəni hiss edirdim. O vaxt mən Ceyroftda sürgündə idim. Deyəsən, şəhrivər ayının on dördü, yaxud on beşi idi. Qumda məşhur olan şəxslərdən birinə məktub yazdım və rejimin bu siyasətini ona açıq şəkildə bildirdim. Dedim ki, bunlar belə mənəviyyatsız, alçaq hərəkətləri ilə İmamın ətrafında olan sədaqətli insanların vəziyyətlərini ağırlaşdırırlar. Beləliklə də sizin özünüz də istəmədən sizi özləri ilə üzbəüz qoymağa çalışacaqlar. Bu məktubu yazsam da, hələ göndərməmişdim. Şəhrivər ayının on səkkizi, şənbə günü idi və həmin gün ayın on yeddisində baş verən qırğın haqqında radio və qəzetlərdə informasiyalar yayıldı. Həmin günün səhərisi biz Ceyroftda bu hadisədən xəbər tutduq. Mən həmin məktubun haşiyəsində qeyd etdiyim şəxsə yazdım: “Gözlə, onun dövlətinin sabahı açılsın, bu hələ səhərin nəticələrindəndir”.
    Həmin məktubu bir nəfərlə ona göndərdim. Onlar isə həqiqi inqilabçılar və mübarizlər üçün cürbəcür problemlər yaratmağa başladılar, buna misal olaraq ayın on yeddisində baş verən qırğını göstərmək olar.
    Bizim düşmənlərimiz eynilə belə bir siyasəti inqilabın qalib gəlməsindən bir neçə il sonra da xaricdə həyata keçirməyə başladılar və bu günədək davam edir. Oturub öz aralarında təhlil aparırlar ki, filan şəxlər iti gedənlərdir, təəsübkeşdirlər, mətindirlər, filan şəxslər mötədildirlər, filankəslərlə söhbət etmək mümkün deyil, filankəslərlə isə hansısa bir məsələni müzakirə etmək mümkündür. Belə yanlış və qüsurlu nəticələrlə bir-birinin yanında oturub təhlillər aparır və öz radiolarında yayırlar. Mən əziz millətimi ayıltmaq üçün demək istədiyim budur ki, yaxşı diqqət yetirin, bu həmin siyasətdir ki, həmin mənəviyyatsız tədbirlərdir ki, on səkkiz, on doqquz il əvvəl onların agentlərinin köməkliyi ilə ölkə daxilində baş vermişdi. Bu gün də həmin şəxslər və həmin siyasəti davam etdirənlər tərəfindən dünya miqyasında, həm də İslam inqilabı və İslam normalarına məhəl qoymadan həyata keçirilir.1

    1 Böyük dini rəhbərin tibb bacıları və qardaşları qarşısında çıxışı, “Comhuri-ye İslami” qəzeti, 20/VI-76

   • Məşhəddə İmam Həsən Muctəba (ə) məscidində imamlıq
   • Məşhədin Kəramət məscidində imamlıq etmə
   • Kəramət məscidi Ceyrofta sürgündən sonra əsas fəaliyyət mərkəzi idi
   • Həmin hadisələr inqilab günlərinin tarixini yaradırdı
   • Adamlar 50 kalibrli güllələrə tuş gəldilər
   • Tehran universitetindəki bəstə girmə Məşhəddəki bəstin nəticəsi idi
   • Yetmiş tümən, velosiped və ya kostyum
   • “Mən heç kimə söz vermədim, istefa verməsə, qəbul etmərəm”
   • “Tehranlıların Allahu-Əkbər fəryadını eşitdim”
   • “Gərək Tehrana gedəm”
   • On beş ildən sonra yürüş
   • “Mənim heç bir otaqda xüsusi stulum olmayıb”
   • “Mən çay dəmləməyi yaxşı bacarıram”
   • “Əksər gecələrimiz həyəcanlı olurdu”
   • İmamın (r) vaxtında qəbul etdiyi qərar
   • Bura İran İslam inqilabının radiosudur
   • İlk qələbədən sonra
   • Bir enlikürək ordu generalı daxil oldu
   • Baş nazir kim olsun?
   • Böyük dini rəhbərin ABŞ-a münasibətdə tutduğu mövqe
   • Nə üçün xalq “Amerikaya ölüm!” ifadəsindən əl çəkmir?
   • “Həft tir” meydanında baş verən böyük nümayiş
   • Müvəqqəti hökumət ABŞ-ın mənafeyini açıq şəkildə müdafiə edirdi
   • “Mənim üçün çox təəccüblü idi”
   • İmamın xəttini davam etdirən tələbələrin ABŞ-ın casusluq yuvasının ələ keçirilməsində inqilabi addımı
   • “Tələbələr təklif etdilər ki, mən həmin şəxs olum”
   • İkinci inqilab
   • “Liberallar deyinə-deyinə həmin yaraya əlac axtarırdılar”
   • “İnqilab Şurasında həmin tələbələrin addımını müdafiə edirdik”
   • Amerika hər şeyi əldən verdi
   • Sadəlövhlük məsələsi və Amerika ilə müzakirə
   • “Mən Amerika ilə müzakirənin əleyhinəyəm”
   • “Amerikadan qorxmadığınızı bilirik, bizi özünüzlə müqayisə etməyin”
   • Şəhid Nujə meydanında çevriliş macərası
   • İnqilabın böyük fədaisi
   • “Mən həmişə istəmişəm ki, siz (fədailər) ən yaxşılardan olasınız”
   • İslam inqilabının rəhbəri 7 tir hadisəsi haqda
   • Döyünən ürək
   • “Bura İslamın mərkəzidir”
   • “Siz yaşayın”
   • “Həyatımızın ən ağır məqamları”
   • Gecə saat 10:20-də
   • İmamın gördüyü hər bir iş Allah qiyamı məqsədi daşıyırdı
   • İmamın “Kumeyl” duası və şəban munacatına bağlılığı
   • İran nümayəndə heyətində İmamı görür və onun ətrini alırdı
   • “Əqidə qoruyucuları ona diqqət yetirməlidirlər”
   • “Bu, mənim etiqadımdır”
   • “Çalışın ki, dinin şöləsi aşağı düşməsin”
   • “Gördün, bu uşaqlar nə etdilər?”
   • Sevincin təsiri
   • “Mən özüm işləri görər və ağır yükləri öz çiynimə götürərəm”
   • “Minbərdə oturduğu ilk gün ağladı”
   • “İlahi bir qüvvə bizə yardım edir”
   • İmamın verdiyi böyük dərs
   • “Hər bir şey bizim borcumuz idi”
   • “Bizim həyatımız bu şeylərə uyğunlaşmamışdı”
   • “Əgər düyü yoxdursa, düyü yemərik”
   • Hacıxanımın sağlamlığı üçün salavat
   • “Bu bahalıqda bananı mənə almısan?”
   • Çörəkxanada başqalarının hüququna riayət etmə
   • “Evin fasadını düzəltməyə ehtiyac yoxdur”
   • “Voleybolu çox xoşlayırdım”
   • Məhəbbətdən yaranan göz yaşları
   • “Ölkəmiz müharibə vəziyyətindədir”
   • Həmin əvvəlki məhəbbət və əvvəlki həvəs
   • “Səni cəddimə and verirəm, bir söz də demə”
   • “Mənim o ağadan heç bir şikayətim yoxdur”
   • “Mən sizdən xahiş edirəm”
   • Qənaət
   • “Namazımın vaxtını ötürmək istəmirəm”
   • “Elə ağlayırdı ki, çiyinləri də tərpənirdi”
   • İmamın (r) böyük dini rəhbərə xüsusi qayğı göstərməsi
   • Azan səsi ruhdan düşmüş könülləri ruhlandırır
   • İstixarə
   • Müqəddəs Cəmkəran məscidi
   • Ağa və şəhidlər
   • İdman
   • Şəhid ailəsi ilə görüş
   • Əmmamənin mənəvi çəkisi çox böyükdür
   • “İslam sisteminin qılınc və qamçısının olmadığını düşünənlər səhv edirlər”
   • Novruz – bəşər tarixində yeni gün
   • “Gedin və həmin döşənəcəkləri gətirin”
   • Sadə yaşama tərzi
   • Mayasız fətirdir
   • Şagird müəlliminin nökəri kimi olmalıdır
   • Məntiqsiz və sadəlövhlüklə irəli sürülən arqument bəladır
   • “Radio və televiziyada ayıq olun ki, aşağıdakı üç eybdən qoruna biləsiniz”
   • “Çox qeyri-adi dualardır”
   • “Pərvərdigara, sənə təvəkkül edirəm”
  • ÜÇÜNCÜ FƏSİL – DOST SÖZÜ
  • DÖRDÜNCÜ FƏSİL – USTADIN HÜZURUNDA
  • BEŞİNCİ FƏSİL – ŞƏRİƏT ELMİNDƏ YÜKSƏK SƏVİYYƏYƏ ÇATMA
  • İstifadə olunan ədəbiyyat
700 /