Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku
Oxu / Yüklə:

Böyük Dini Rəhbərin həyat və fəaliyyəti

 • BÖYÜK DİNİ RƏHBƏRİN HƏYAT VƏ FƏALİYYƏTİ
  • Ön söz
  • BİRİNCİ FƏSİL – GÜNƏŞİN DOĞMASI
  • İKİNCİ FƏSİL – İDRAKIN AÇARI
  • ÜÇÜNCÜ FƏSİL – DOST SÖZÜ
   • İslamın öhdədarı və millətin xidmətçisi
   • Mərhum İmamın kəlamında üç dost
    Çap versiyası  ;  PDF
    Mərhum İmamın kəlamında üç dost
    *Allah inhisarçılara, yəni Behiştini, Xameneyini, Rəfsəncanini və onun kimi başqa şəxsləri meydandan çıxarmaq istəyənlərə insaf versin.1 
    *Mən cənab Xameneyini, Haşimini və cənab Behiştini göylərə yüksəltdim. Mən gördüm ki, bunlar əvvəldən axıradək, onların çoxunu mən yaxşı tanıyırdım, bu adamlar başqalarının dediyi kimi, inhisarçı deyillər.
    Əlbəttə, inhisarçılıq dedikdə, ancaq İslam başa düşülürsə, onda bizim hamımız inhisarçıyıq və İslam  öz mahiyyəti etibarilə bu cürdür.
    İslam Peyğəmbəri (s) də “La ilahə illəllah” deməklə inhisarçıdır, yəni yalnız İslam, başqa heç bir şey yox. Bizim də sözümüz budur ki, yalnız İslam və yenə də İslam.
    Deyilən inhisarçılıq əgər budursa, onda bütün müsəlmanlar inhisarçıdır. Bütün peyğəmbərlər də inhisarçıdır. Allah-Təala da inhisarçıdır, bu doğrudur.2 

    1 “Səhifeye nur”, XV cild, səh.46, 8/4-1360
    2 “Səhifeye nur”, XV cild, səh.139, 17/6-1360  
   • Elmdə və əməldə qabiliyyətli
   • Cənab Ağa Seyid Əliağa
   • Mən Seyid Əliağanı ədalətli insan hesab edirəm
   • Cənab Xameneyi Səlləməhullah
   • Prezidentin sərəncamını təsdiq etmə
   • Danışan dil
   • Mərhum İmamın əziz rəhbərimiz haqda duası
   • İslamın xidmətçisi
   • Möhtərəm alim
   • Mütəfəkkir və alim
   • “Nə üçün özünüz bilmirsiniz?”
   • O, həqiqətən də rəhbərliyə layiqdir
   • Cənab Xameneyi kimi
   • İmamın böyük xəbərdarlığı
   • Ruhanilərin müqəddəs işi
   • İmamın müşaviri
   • Fədakar əsgər və öyrədən müəllim
   • İmamın başsağlığı verməsi
   • İnqilab və İslamın qayğıkeşi
   • Həzrət İmam Xomeyninin (r) Həzrət Ayətullah Xameneyiyə ünvanladığı fərman və müraciətlərin tarixi
  • DÖRDÜNCÜ FƏSİL – USTADIN HÜZURUNDA
  • BEŞİNCİ FƏSİL – ŞƏRİƏT ELMİNDƏ YÜKSƏK SƏVİYYƏYƏ ÇATMA
  • İstifadə olunan ədəbiyyat
700 /