Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku
Oxu / Yüklə:

Böyük Dini Rəhbərin həyat və fəaliyyəti

 • BÖYÜK DİNİ RƏHBƏRİN HƏYAT VƏ FƏALİYYƏTİ
  • Ön söz
  • BİRİNCİ FƏSİL – GÜNƏŞİN DOĞMASI
  • İKİNCİ FƏSİL – İDRAKIN AÇARI
  • ÜÇÜNCÜ FƏSİL – DOST SÖZÜ
   • İslamın öhdədarı və millətin xidmətçisi
   • Mərhum İmamın kəlamında üç dost
   • Elmdə və əməldə qabiliyyətli
   • Cənab Ağa Seyid Əliağa
   • Mən Seyid Əliağanı ədalətli insan hesab edirəm
   • Cənab Xameneyi Səlləməhullah
   • Prezidentin sərəncamını təsdiq etmə
   • Danışan dil
   • Mərhum İmamın əziz rəhbərimiz haqda duası
   • İslamın xidmətçisi
   • Möhtərəm alim
   • Mütəfəkkir və alim
   • “Nə üçün özünüz bilmirsiniz?”
   • O, həqiqətən də rəhbərliyə layiqdir
    Çap versiyası  ;  PDF
    O, həqiqətən də rəhbərliyə layiqdir
    Hacı Əhmədağa belə nəql edir ki, Ayətullah Xameneyi Şimali Koreyaya səfər edərkən İmam həmin səfər haqqında məlumatları televiziyada seyr edirmiş. Səfər zamanı Şimali Koreyada cənab Xameneyinin qarşılanması, adamlarla görüşü,  çıxışları, aparılan müzakirələr və s. İmamın diqqətini cəlb etdiyindən həzrət buyurur: “Həqiqətən də o, rəhbərliyə layiqdir”.
    Nəticədə İmamın (r) Həzrət Ayətullah Xameneyiyə xitabən dediyi “Hər zaman sən səfərə gedəndə oradan qayıdanadək mən çox narahat oluram, tez-tez səfərə getmə” fikri diqqəti cəlb edir.1

    1 Həzrət Ayətullah Xameneyinin ictihada yetişməsi haqda görkəmli alimlərin və fəqihlərin  fikri, səh.70

   • Cənab Xameneyi kimi
   • İmamın böyük xəbərdarlığı
   • Ruhanilərin müqəddəs işi
   • İmamın müşaviri
   • Fədakar əsgər və öyrədən müəllim
   • İmamın başsağlığı verməsi
   • İnqilab və İslamın qayğıkeşi
   • Həzrət İmam Xomeyninin (r) Həzrət Ayətullah Xameneyiyə ünvanladığı fərman və müraciətlərin tarixi
  • DÖRDÜNCÜ FƏSİL – USTADIN HÜZURUNDA
  • BEŞİNCİ FƏSİL – ŞƏRİƏT ELMİNDƏ YÜKSƏK SƏVİYYƏYƏ ÇATMA
  • İstifadə olunan ədəbiyyat
700 /