Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku
Oxu / Yüklə:

Böyük Dini Rəhbərin həyat və fəaliyyəti

 • BÖYÜK DİNİ RƏHBƏRİN HƏYAT VƏ FƏALİYYƏTİ
  • Ön söz
  • BİRİNCİ FƏSİL – GÜNƏŞİN DOĞMASI
  • İKİNCİ FƏSİL – İDRAKIN AÇARI
  • ÜÇÜNCÜ FƏSİL – DOST SÖZÜ
  • DÖRDÜNCÜ FƏSİL – USTADIN HÜZURUNDA
  • BEŞİNCİ FƏSİL – ŞƏRİƏT ELMİNDƏ YÜKSƏK SƏVİYYƏYƏ ÇATMA
   • İmamın (r) silahdaşlarının böyük Dini Rəhbərin fəaliyyəti və şəriət elmi sahəsində məqamı haqda mülahizələri
   • “Onun dini rəhbərlik üçün ictihadı yetərlidir”
   • “Seyid Əli Xameneyi bizim fikrimizcə ən layiqli şəxsdir”
    Çap versiyası  ;  PDF
    “Seyid Əli Xameneyi bizim fikrimizcə ən layiqli  şəxsdir”
    Həzrət Ayətullah Bəhaəddini (r) İmamın (r) hələ həyatda olduğu zaman böyük dini rəhbər barədə buyurur:
    – Əlbəttə, heç kim Hacıağa Ruhulla ola bilməz, ancaq cənab Xameneyi İmama hamıdan daha çox yaxındır. Bizim ümidvar olduğumuz şəxs cənab Xameneyidir. Siz bizim sözümüzü qəbul etmir və təəccüblənirsiniz. Ancaq bu, bizim fikrimizdir. Seyid Əli Xameneyi bizim aramızda ən dəqiq adamdır.1

    1 “Bəsirətin əlaməti”, səh.147

   • İlahinin İmamdan (r) sonrakı ehtiyatı
   • Böyük dini rəhbərin həyat tarixçəsinə qısa bir baxış
  • İstifadə olunan ədəbiyyat
700 /