Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku
Oxu / Yüklə:

Böyük Dini Rəhbərin həyat və fəaliyyəti

 • BÖYÜK DİNİ RƏHBƏRİN HƏYAT VƏ FƏALİYYƏTİ
  • Ön söz
  • BİRİNCİ FƏSİL – GÜNƏŞİN DOĞMASI
  • İKİNCİ FƏSİL – İDRAKIN AÇARI
  • ÜÇÜNCÜ FƏSİL – DOST SÖZÜ
   • İslamın öhdədarı və millətin xidmətçisi
   • Mərhum İmamın kəlamında üç dost
   • Elmdə və əməldə qabiliyyətli
   • Cənab Ağa Seyid Əliağa
   • Mən Seyid Əliağanı ədalətli insan hesab edirəm
   • Cənab Xameneyi Səlləməhullah
   • Prezidentin sərəncamını təsdiq etmə
   • Danışan dil
   • Mərhum İmamın əziz rəhbərimiz haqda duası
   • İslamın xidmətçisi
   • Möhtərəm alim
   • Mütəfəkkir və alim
   • “Nə üçün özünüz bilmirsiniz?”
   • O, həqiqətən də rəhbərliyə layiqdir
   • Cənab Xameneyi kimi
   • İmamın böyük xəbərdarlığı
   • Ruhanilərin müqəddəs işi
   • İmamın müşaviri
   • Fədakar əsgər və öyrədən müəllim
   • İmamın başsağlığı verməsi
   • İnqilab və İslamın qayğıkeşi
    Çap versiyası  ;  PDF
    İnqilab və İslamın qayğıkeşi
    Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim
    Mədəniyyət məsələləri üzrə Ali İnqilab Şurasının rəhbəri cənab Höccətülislam Xameneyi (Allah iltifatını artıq eləsin!)
    Höccətülislam Seyid Həmid Ruhaninin məktubu ürəyi İslam və inqilabla birgə çırpınan hər bir kəs üçün bir xəbərdarlıqdır. İran İslam Respublikasının təhsil sisteminin mərhum Behbəhaniyə (r) belə münasibət bildirməsi bizi təəccübləndirir və təəssüf hissi doğurur. Hətta İslama zidd keçmişi olan Kəsrəvi də onunla bağlı  belə bir pis münasibət bildirməmişdir. Din əleyhinə çıxan Kəsrəvi Behbəhani və Təbatəbayini göylərə qaldırdıqdan sonra onların xalqa xarici dövlətlərdən birinə pənah aparılması barədə təklifini rədd etmişdir.
    İnqilab və İslamın qayğıkeşi olan cənabınızdan çox ciddi şəkildə istəyirəm ki, məsul bir şəxs bütün bu işləri bir daha araşdırıb sizi hər bir məsələ ilə yaxından tanış etsin.Cənab Ruhaninin məktubunun digər məqamları da ona diqqət yetirilməsini tələb edir və bu işlə bağlı məlumatın mənə çatdırılmasını xahiş edirəm.1
    Vəs-səlamu əleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh

    Bütün bunlar İran İslam inqilabının rəhbəri, şiəliyin görkəmli nümayəndəsi, Həzrət Ayətullah Hacı Seyid Əli Xameneyinin həyat və fəaliyyəti haqqında müxtəsər şəkildə qeyd olunan fikirlərdir. Həzrət İmam (r) onu çox yaxşı tanıyırdı və onu özünün də dediyi kimi göylərə ucaltmışdır. Həzrət Xameneyi Peyğəmbərin (s)  və Hüseyn ibn Əlinin (ə) nəslindən idi. O, əməlisaleh bir insan, böyük alim və mütəfəkkir, son dərəcə müdrik və ağıllı, İslam dini və siyasət sahəsində yenilməz mübariz, elm və əməldə ləyaqətli, İslam və İslam ölkəsinin  xidmətçisi, müharibə meydanlarında fədakar əsgər, mehrabda öyrədici müəllim, cümə və camaat namazlarında gözəl natiq və inqilab yolunda qayğıkeş rəhbər idi.

    1 “Səhifeye  nur”, XXI cild, səh.102, 4/12-1367

   • Həzrət İmam Xomeyninin (r) Həzrət Ayətullah Xameneyiyə ünvanladığı fərman və müraciətlərin tarixi
  • DÖRDÜNCÜ FƏSİL – USTADIN HÜZURUNDA
  • BEŞİNCİ FƏSİL – ŞƏRİƏT ELMİNDƏ YÜKSƏK SƏVİYYƏYƏ ÇATMA
  • İstifadə olunan ədəbiyyat
700 /