Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku
Oxu / Yüklə:

ORUCUN HÖKMLƏRİ

 • Orucun mənası
 • Orucun növləri
 • Orucun vacib olma şərtləri
 • Ayın əvvəlinin sübuta yetməsi yolları
 • Orucun niyyəti
  • Orucun niyyətinin qaydası
  • Orucun niyyətinin vaxtı
   Çap versiyası  ;  PDF

     Orucun niyyətinin vaxtı

     Vacib orucların niyyətinin vaxtı
     52. Vacib orucların niyyətinin vaxtı, adətən, nə vaxtdır?
     Cavab: Ramazan ayının orucunun və vaxtı müəyyən olan nəzir orucunun niyyətinin vaxtı gecənin əvvəlindən sübh azanına qədərdir. Vaxtı müəyyən olmayan orucların (qəza orucu, vaxtı müəyyən olmayan nəzir orucu kimi) niyyətinin vaxtı gecənin əvvəlindən sabahkı günün zöhr azanına qədərdir.

     Müstəhəb orucların niyyətinin vaxtı
     53. Mükəlləf gün ərzində hər vaxt müstəhəb oruc tutmaq qərarına gələrsə, oruc niyyəti edə bilər və orucu düzgündür. Bu şərtlə ki, oruc niyyəti etdiyi anadək orucu batil edən işlərdən heç birini yerinə yetirməmiş olmalıdır.

     Oruc niyyətini təxirə salmaq
     54. Oruc – fəcrin əvvəlindən (sübh azanından) etibarən başlandığına görə, oruc niyyəti də bu andan sonraya qalmamalıdır. Yaxşı olar ki, fəcr çatmamışdan qabaq mükəlləf oruc niyyəti etsin.
    
     57. Əgər bir şəxs Ramazan ayının orucundan başqa bir vacib oruc (məsələn, kəffarə orucu və ya qəza orucu) üçün zöhr azanına yaxın bir vaxtadək niyyət etməyibdirsə, bu təqdirdə əgər həmin vaxtadək orucu batil edən işləri yerinə yetirməyibsə, oruc niyyəti edə bilər və orucu düzgündür.
    
    58. Əgər bir şəxs isticari orucun(1) niyyətini bilərəkdən və ya səhvən zöhr azanından öncəyə qədər təxirə salsa, həmin günün orucu – orucu batil edən işləri yerinə yetirmədiyi təqdirdə – düzgündürmü?
     Cavab: İsticar məsələsində icarə ünvanında görülən iş icarə əsasında və həmçinin möminlər arasındakı adi qaydalar əsasında yerinə yetirilməlidir. Əks təqdirdə düzgün deyldir və icarə məbləği müstəcirin haqqı deyildir.


   (1) Razılaşma əsasında, müəyyən məbləğ ödənilməklə mərhumun qəza orucunun tutulması.
  • Müstəhəb orucların niyyətinin vaxtı
  • Niyyətə aid müxtəlif məsələlər
  • Niyyətin davam etməsi
 • Orucu batil edən işlər
 • Orucun tibbi hökmləri
 • Qadınlara aid hökmlər
 • Fitrə zəkatı
 • Fitr bayramı namazı
 • Qəza orucu
 • Əcir orucu
 • Orucun kəffarəsi
700 /