Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku
Oxu / Yüklə:

ORUCUN HÖKMLƏRİ

 • Orucun mənası
 • Orucun növləri
 • Orucun vacib olma şərtləri
 • Ayın əvvəlinin sübuta yetməsi yolları
 • Orucun niyyəti
  • Orucun niyyətinin qaydası
  • Orucun niyyətinin vaxtı
  • Müstəhəb orucların niyyətinin vaxtı
   Çap versiyası  ;  PDF

     Müstəhəb orucların niyyətinin vaxtı

     Mükəlləfin boynunda qəza orucu olduğu halda müstəhəb orucu tutmasının hökmü
     59. Boynunda Ramazan ayının orucunun qəzası olan şəxs müstəhəb oruc tuta bilməz. Əgər belə bir şəxs qəza orucunun olduğunu unudub müstəhəb oruc tutsa, bu təqdirdə əgər gün ərzində bunu xatırlayarsa, onun müstəhəb orucu batildir. Amma əgər zöhrdən qabaq bunu xatırlayarsa, Ramazan ayının orucunun qəzası niyyətini edə bilər və orucu düzgündür.

     60. Bir şəxsin boynunda vacib oruc vardır və o, bu orucu tutmaq niyyətindədir. Amma hansısa bir səbəbə görə bu orucu tuta bilmir. Məsələn, günəş çıxdıqdan sonra səfərə çıxır və zöhrdən sonra qayıdır. Yolda da orucu batil edən işlərdən heç birini yerinə yetirmir. Amma vacib orucun niyyətinin vaxtı artıq ötmüşdür. Həmin gün isə oruc tutmağın müstəhəb olduğu günlərdən biridir. Bu şəxs müstəhəb oruc niyyətini edə bilərmi, yoxsa edə bilməz?
     Cavab: Əgər bu şəxsin boynunda Ramazan ayının orucunun qəzası varsa, vacib orucun niyyətinin vaxtı ötmüş olsa belə, onun müstəhəb oruc niyyətini etməsi düzgün deyildir.

     Müstəhəb orucun qəza orucun yerinə hesab olunması
     61. Bir şəxs qəza orucunun hesabını bilmir və qəza orucunun olması ehtimalı ilə yanaşı müstəhəb oruc tutur. Əgər bu şəxs qəza orucunun olmadığını qəbul edərsə, onun tutduğu müstəhəb oruc qəza orucunun yerinə hesab olunurmu?
     Cavab: Müstəhəb oruc niyyəti ilə tutduğu oruclar onun boynunda olan qəza orucların yerinə hesab olunmur.

     62. Əgər ata vəfat etsə və onun boynunda qəza orucu olsa, böyük oğul müstəhəb oruc tuta bilərmi?
     Cavab: Maneəsi yoxdur.

     Müstəhəb oruca başqa niyyətləri əlavə etmək
     63. Savab əldə etmək üçün oruc niyyəti etdim və eyni vaxtda bir neçə kiloqram arıqlamağı qərara aldım. Bu qərarım orucu daha rəğbətlə tutmağa bais oldu. Mənim niyyətim düzgün və xalis idimi, yoxsa Allaha xatir deyildi?
     Cavab: Əgər sizin əsas niyyətiniz oruc tutmaq olubdursa və sonrakı qərarınız əsas niyyətdə yer almayıbdırsa, bunun maneəsi yoxdur. Əks təqdirdə, oruc batildir. Həmçinin əgər bu niyyətlərdən hər biri tərkibə daxil olan bir niyyət olarsa, oruc batildir.
  • Niyyətə aid müxtəlif məsələlər
  • Niyyətin davam etməsi
 • Orucu batil edən işlər
 • Orucun tibbi hökmləri
 • Qadınlara aid hökmlər
 • Fitrə zəkatı
 • Fitr bayramı namazı
 • Qəza orucu
 • Əcir orucu
 • Orucun kəffarəsi
700 /