Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku

Şəri məsafənin meyarı nədir

Sual . Əgər bir şəxs öz vətənindən  digər bir şəhərə səfər etsə, vətənindən həmin şəhərin girişinə qədər olan məsafə, şəri məsafə qədər olmasa, amma gedəcəyi yer (məsələn, dostunun evi) şəri məsafə qədər olsa, şəri məsafənin hesablanmasında, o şəhərin girişini, yoxsa həmin şəhərdə gedəcəyi yeri (dostunun evini) meyar götürməlidir?

Cavab: Әgәr həmin şәxsin səfər etmə mәqsәdi, o şәhәrdә yerlәşәn hәr hansı müәyyәn bir yer deyil, şәhәrin özü olsa, o şәhәrin girişini meyar olaraq götürmәlidir. Amma әgәr müәyyәn bir yerә getmәyi nәzәrdә tutubsa (mәsələn, dostu onu hәmәn şәhәrdә yerlәşәn evinә vә ya bağına dәvәt edibsә), bu halda şəri mәsafәnin hesablanmasında meyar olaraq gedəcəyi yeri götürməlidir.

 

700 /