Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku

Müsafirin zöhr azanı vaxtı vətəninə çatdığına şəkk etməsi

Sual:  Əgər oruc tutmuş şəxs sübh vaxtı öz vətənindən şəri məsafədən  çox (təxminən otuz kilometr) uzaqlaşaraq səfər etsə və zöhrdən qabaq vətəninə qayıtsa, amma vətəninə zöhr vaxtı çatıb-çatmadığına şəkk etsə, hökmü nədir?
Cavab: Şəkk etdiyi təqdirdə oruc düzgündür.
 
 
700 /

Şəri məsələlər

Şəri sual
Fiqh və şəri hökmlər