Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku

Amerika şirkətlərinin istehsalı olan məhsulların alınması

Sual: İsrail dövlətinin güclənməsinə dəstək olduqları ehtimal edildiyi təqdirdə yəhudi, amerikan və ya Kanada şirkətlərinin istehsalı olan məhsulları almaq olarmı?
Cavab: Əgər bu məhsulların alqı-satqısı alçaq və qəsbkar İsrail rejiminin güclənməsinə səbəb olur, yaxud bu yolla əldə edilən vəsait İslam və müsəlmanlara qarşı düşmənçilik üçün istifadə olunursa, bu məhsulların alqı-satqısı heç kimə caiz deyil, əks təqdirdə işkalı yoxdur.
 
700 /

Şəri məsələlər

Şəri sual
Fiqh və şəri hökmlər