Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku

Musiqi alətlərinin alqı-satqısı

Sual. Musiqi alətlərinin alqı-satqısının hökmü nədir? Onlardan hansı həddə istifadə etmək olar?
Cavab: Ləhvi-ləb olmayan musiqini çalmaq məqsədilə müştərək alətlərin alqı-satqısının işkalı yoxdur.
 
700 /

Şəri məsələlər

Şəri sual
Fiqh və şəri hökmlər