Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku

Xəstə qadının təxirə saldığı orucların kəffarəsini vermək kimin

Sual. Bir qadın xəstə olduğuna görə oruc tutmaqda üzrlüdür və gələn ilin Ramazan ayına qədər onların qəzasını da tutmağa qadir deyildir. Belə olduğu təqdirdə, kəffarə onun özünə vacibdir, yoxsa onun ərinə vacibdir?
Cavab: Əgər Ramazan ayının orucunu xəstəliyə görə iftar edibsə və xəstəliyi davam etdiyinə görə orucun qəzasını təxirə salıbsa, hər gün üçün bir müdd təam vermək qadının özünə vacibdir və ərinin öhdəsinə heç nə düşmür.
 
700 /

Şəri məsələlər

Şəri sual
Fiqh və şəri hökmlər