Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku

Tərkibində "Allah" kəlməsi olan mürəkkəb sözə dəstəmazsız toxunma

Sual. Əbdullah, Həbibullah kimi xüsusi isimləri dəstəmazsız məss еtməyin hökmü nədir?
Cavab: “Allah” sözü mürəkkəb sözün bir hissəsi olsa belə, ona dəstəmazsız əl vurmaq caiz deyil.
 
700 /

Şəri məsələlər

Şəri sual
Fiqh və şəri hökmlər