Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku

Bir rəkəti qılmaq miqdarında vaxt qalsa, əda niyyəti olunmalıdır

Sual. Namazın hansı miqdarı “əda vaxtı”nda (namazın öz vaxtında) qılındıqda “əda niyyəti” düzgün sayılır? Əgər namazın həmin miqdarının namazın öz vaxtında qılındığına şəkk edilsə, vəzifə nədir?
Cavab: Namazın bir rəkətinin namazın öz vaxtında qılınması, namazın əda hesab edilməsi üçün kifayət edir. Amma əgər namazın ən azı bir rəkəti üçün vaxtın qalıb-qalmadığına şəkk etsəniz, namazı “ma fiz-zimmə” niyyəti ilə qılın.
 
700 /

Şəri məsələlər

Şəri sual
Fiqh və şəri hökmlər