Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku

Allaha aid olan şəxs əvəzliyinə toxunmaq

Sual. Allah-Taalanın adını göstərən əvəzlikləri – “Bismihi Taala”-dakı (“Bismihi”-dəki “hi”) kimi – məss еtməyin hökmü nədir?
Cavab: “O” şəxs əvəzliyi “Allah” sözü hökmündə deyildir.
 
700 /

Şəri məsələlər

Şəri sual
Fiqh və şəri hökmlər