Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku

Getdiyi yerdə neçə gün qalacağını bilmədyi təqdirdə müsafirin

Sual. Bir şəxs müəyyən bir yеrə səfər еdir və orada nə qədər (on gün, yaxud az) qalacağını bilmir. O, namazlarını nеcə qılmalıdır?
Cavab: Həmin şəxs qərara gəlməyənədək otuz gün namazlarını qəsr qılmalıdır və otuz gün tamam olan kimi, hətta həmin gün qayıtmaq istəsə belə, namazını tam qılmalıdır.
 
700 /

Şəri məsələlər

Şəri sual
Fiqh və şəri hökmlər