Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku

İş alətləri və vasitələrinin xümsü

Sual. Qazanc mənbələrində istifadə edilən iş alətlərinə xüms düşürmü?
Cavab: İş vasitələri və alətləri sərmayə hökmündədir. Əgər bunlar iş fəaliyyəti ilə əldə edilən qazancdan alınıbsa, xümsü verilməlidir.
 
700 /

Şəri məsələlər

Şəri sual
Fiqh və şəri hökmlər