Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku

İmam-camaatı (pişnamazı) yaxından tanımadan ona iqtida etmək

Sual. Pişnamazı yaxından tanımadan ona iqtida еtmək caizdirmi?
Cavab: Əgər pişnamazın ədalətli olduğu hər hansı bir yolla məmum üçün sübuta yetsə, ona iqtida edə bilər və camaat namazı düzdür.
 
700 /

Şəri məsələlər

Şəri sual
Fiqh və şəri hökmlər