Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku

Qadınların qüsl edən zaman saçlarının dibini yuması

Sual. Qadının qüsl еdəndə saçlarının ucunu yuması vacibdirmi? Həmçinin qüsl еdəndə su başın dərisinə çatsa, lakin saçların hər yеrinə çatmasa, qüsl batil olurmu?
Cavab: Vacib еhtiyata əsasən, saçlar bütünlüklə yuyulmalıdır.
 
700 /

Şəri məsələlər

Şəri sual
Fiqh və şəri hökmlər