Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku

Namaz əsnasında nəcis dəsmalın namazqılanın üstündə olması

Sual. Əgər namazqılanın üstündə və ya cibində qana bulaşmış dəsmal,  yaxud onun kimi şeylər olsa, onun namazı batildirmi?
Cavab: Əgər dəsmal, övrəti örtmək üçün kifayət etməyəcək qədər kiçik olsa, onunla namaz qılmağın işkalı yoxdur.
 
700 /