Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku

Təhsil və iş məkanının vətən hökmündə olmaması

Sual. Müəyyən olmayan bir müddətə ezamiyyətə göndərilən şəxslərin (təhsil almaq üçün еlmiyyə hövzələrinə gedən din tələbələri, yaxud məmuriyyətə gеdən dövlət qulluqçuları kimi) oruc-namazlarının hökmü nədir?
Cavab: Təhsil aldıqları, yaxud işlədikləri yer onların vətəni sayılmır. Lakin əgər (uzun müddət orada yaşadıqları üçün) camaatın nəzərində artıq həmin yer onların vətəni hesab olunsa, şəri baxımdan da vətən hökmündədir.
 
700 /

Şəri məsələlər

Şəri sual
Fiqh və şəri hökmlər