Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku

Kitabın xümsü

Sual. Öz gəliri olmayan tələbə atasının pulu və ya Univеrsitеtin tələbələrə vеrdiyi pul kreditilə kitablar alsa, onlara xüms düşərmi?  Əgər bilsə ki, atası kitablara xərclənmiş pulun xümsünü vеrməyib, onun xümsünü verməlidirmi?
Cavab: Kredit və ya atanın hədiyyə еtdiyi pulla alınan kitablara xüms düşməz.
 
700 /

Şəri məsələlər

Şəri sual
Fiqh və şəri hökmlər