Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku

Pis işdən çəkindirməyin təsiri olacağı ehtimalı verilmədiyi

Sual. Əgər bir məclisdə rəqs edilərsə və “yaxşı işə dəvət etmək” və “pis işdən çəkindirmək” məclisdə iştirak edənlərə təsir qoymazsa, pis işdən çəkindirmək insana vacib olurmu?
Cavab: Əgər təsir qoymayacağı ehtimal verilərsə, “əmr be məruf” və “nəhy əz munkər” şəri vəzifəsi mükəlləfin üzərindən götürülür.
 
700 /

Şəri məsələlər

Şəri sual
Fiqh və şəri hökmlər