Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku

Şöhrət libasının meyarı

Sual. “Şöhrət geyimi”nin meyarı nədir?
Cavab: Şöhrət geyimi o geyimdir ki, rənginə, modelinə, qədimiliyinə və başqa səbəblərə görə şəxsin onu geyinməsi uyğun görülmür. Belə ki, əgər bu geyimi camaat arasında geyinərsə, camaatın diqqətini cəlb edər və camaat tərəfindən barmaqla göstərilər.
 
700 /

Şəri məsələlər

Şəri sual
Fiqh və şəri hökmlər