Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku

Cinsiyyətin dəyişdirilməsi

Sual. Bəzi fərdlər zahirdə kişi cinsinə mənsubdurlar, amma psixoloji cəhətlərdən qadın cinsinin xüsusiyyətlərinə malikdirlər. Belə ki, qadınların cinsi təmayülləri onlarda tam şəkildə mövcuddur. Əgər onlar cinsiyyətlərini dəyişdirməzlərsə, fəsada düşərlər. Cərrahiyyə əməliyyatı yolu ilə onların müalicəsi caizdirmi?
Cavab: Onların cinsi həqiqətinin üzə çıxarılması üçün sözügedən cərrahiyyə əməliyyatının aparılmasının işkalı yoxdur. Bu şərtlə ki, bu iş haram işlə yanaşı olmasın və fəsadla nəticələnməsin.
 
700 /

Şəri məsələlər

Şəri sual
Fiqh və şəri hökmlər