Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku

Fokus öyrənmək, öyrətmək və tamaşa etmək

 
Sual. Fokusu öyrənmək və öyrətməyin, habelə, fokusa tamaşa etmək və çevikliklə yanaşı olan oyunları nümayiş etdirməyin hökmü nədir?
Cavab: Sehr hesab olunan fokusu öyrənmək və öyrətmək haramdır. Amma sürətli hərəkət və çeviklilə yanaşı olan və sehr hesab olunmayan oyunları öyrənmək və öyrətməyin işkalı yoxdur.
 
700 /

Şəri məsələlər

Şəri sual
Fiqh və şəri hökmlər