Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku

Mükafatın xümsü

Sual. Bankların və “Qərzul-həsənə” müəssisələrinin səhmdarlara vеrdiyi mükafatlara xüms düşürmü?
Cavab: Hədiyyə və mükafatlarda xüms vacib dеyildir.
 
700 /

Şəri məsələlər

Şəri sual
Fiqh və şəri hökmlər