Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku

Qeyri-müsəlman şəxsin yanında işləmək

Sual. Yəhudi və xristian dininin, habelə, başqa kafir dinlərin nümayəndələri üçün işləməyin və onlardan zəhmət haqqı almağın hökmü nədir?
Cavab: Kafir üçün işləməyin öz-özlüyündə işkalı yoxdur, bu şərtlə ki, bu iş haram işlərdən və İslamın, müsəlmanların ümumi mənafeyinin ziddinə olan işlərdən olmasın.  
 
700 /

Şəri məsələlər

Şəri sual
Fiqh və şəri hökmlər