Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku

Sehir öyrənmək və ruhları çağırmaq

Sual. Sehr öyrənmək və bu işlə məşğul olmaq caizdirmi? Ruhları, mələkləri və cinləri çağırmaq caizdirmi?
Cavab: Sehr elmi və onu öyrənmək haramdır. Amma məntiqi və şəri hədəfə görə olarsa, istisna təşkil edir. Ruhları, mələkləri və cinləri çağırmağa gəlincə, istifadə yerinə, istifadə olunan vasitələrə və məqsədə görə, bu məsələ müxtəlif hökmlər kəsb edir.
 
700 /

Şəri məsələlər

Şəri sual
Fiqh və şəri hökmlər