Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku

Qüslə aid hökmlərin qüsl əvəzinə edilən təyəmmümə aid olması

Sual. Qüslə aid olan hökmlər qüsl əvəzinə edilən təyəmmümə də aiddirmi? Yəni bu təyəmmüm ilə məscidə daxil olmaq olarmı?
Cavab: Vaxtın darlığı səbəbilə qüsl əvəzinə edilən təyəmmüm istisna olmaqla, digər səbəblərə görə qüsl əvəzinə edilən təyəmmüm qüslə aid olan bütün hökmləri daşıyır.
 
700 /

Şəri məsələlər

Şəri sual
Fiqh və şəri hökmlər