Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku

Üzdə hansı miqdarda tükün olması saqqal hesab edilir?

Sual. Saqqalı qırxmağın haram olduğu deyildikdə, üzün tükünün tam çıxması və sonra qırxılması nəzərdə tutulur, yoxsa üzün tükünün bir qədər çıxması və sonra qırxılması?
Cavab: Ümumiyyətlə, üzdə nə qədər tük çıxmasından asılı olmayaraq, əgər üzün tükünün qırxılması “saqqalı qırxmaq” adlanarsa, ehtiyata görə bu iş haramdır. Amma üzün tükünü “saqqalı qırxmaq” adlanmadığı bir miqdarda qırxmağın işkalı yoxdur.
 
700 /

Şəri məsələlər

Şəri sual
Fiqh və şəri hökmlər