Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku

Daş, təbaşir və bişmiş əhəng üzərinə təyəmmüm etmək

Sual.Təbaşir, əhəng, bişmiş əhəng və kərpic üzərinə təyəmmüm etmək olarmı?
Cavab: “Yer” adlanan hər bir şeyin – məsələn, təbaşir, əhəng daşı kimi – üzərinə təyəmmüm etmək düzgündür. Bişmiş əhəngin və təbaşirin, kərpicin və bu kimi şeylərin üzərinə də təyəmmüm etmək səhihdir.
 
700 /

Şəri məsələlər

Şəri sual
Fiqh və şəri hökmlər