Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku

Vacib namazda niyyəti dəyişmək (üdul) halları

Sual. Sizin rəyinizə görə, vacibi namazda hansı hallarda niyyəti dəyişmək olar?
Cavab: Aşağıdakı hallarda niyyəti dəyişmək vacibdir:
1. Əsr namazından zöhr namazına dəyişmək: əsr namazı əsnasında zöhr namazını qılmadığını xatırlasa;
2. İşa namazından məğrib namazına dəyişmək: işa namazı əsnasında məğrib namazını qılmadığını xatırlasa və həmçinin niyyəti dəyişməyin məqamı ötüb keçməsə;
3. Əgər insanın boynunda tərtibinə riayət etmək şərt olan iki namazın qəzası olsa və o da unudaraq birinci namazdan öncə ikinci namazı qılmağa başlamış olsa.
 
700 /

Şəri məsələlər

Şəri sual
Fiqh və şəri hökmlər