Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku

Narkotik maddələrlə müalicə

Sual. Narkotik maddələr vasitəsilə xəstəliyin müalicə edilməsinə icazə verilirmi? Əgər icazə verilirsə, ümumi şəkildə icazə verilir, yoxsa təkcə o halda icazə verilir ki, xəstəliyin müalicəsi yalnız bu yolla mümkündür?
Cavab: Əgər xəstəliyin müalisəci narkotik maddələrin istifadəsinə bağlıdırsa və bunu da etibarlı bir həkim təyin edərsə, işkalı yoxdur.
 
700 /

Şəri məsələlər

Şəri sual
Fiqh və şəri hökmlər