Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku

Şəriklərdən birinin öz payını satmadığı təqdirdə digər şərikin

Sual. Şəriklərdən biri öz payını satmamışdan qabaq “şuf`ə haqqı”nın qüvvədən düşməsi – belə ki, bu, hələ gerçəkləşməyən bir şeyin qüvvədən düşməsi deməkdir – düzgündürmü, yoxsa düzgün deyildir?
Cavab: “Şuf`ə haqqı” gerçəkləşməyənə və şəriklərdən biri öz payını üçüncü şəxsə satmayana qədər “şuf`ə haqqı”nın qüvvədən düşməsi düzgün deyildir. Amma “lazım əqd” əsnasında şəriklərdən biri öz öhdəsinə götürə bilər ki, əgər onun şəriki öz payını başqa bir fərdə satarsa, “şuf`ə haqqı”nı əxz etməsin.
 
700 /

Şəri məsələlər

Şəri sual
Fiqh və şəri hökmlər