Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku

Təzkiyə olunmamış heyvanın dərisindən istehsal edilmiş

Sual. Təzkiyə olunmamış hеyvan dərisindən hazırlanan ayaqqabılardan istifadə еtdikdə dəstəmazdan əvvəl ayaqları yumaq vacibdirmi? Bəziləri dеyirlər ki, ayaq ayaqqabının içində tərləsə, ayaqları yumaq vacibdir. Məlum məsələdir ki, ayaq hər növ ayaqqabının içində az, yaxud çox tərləyir. Bu məsələdə Sizin rəyiniz nədir?
Cavab: Əgər dəri ayaqqabının şəriətin qoyduğu qaydada kəsilməyən heyvan dərisindən tikildiyinə yəqinliyiniz olsa və ayaq da bu ayaqqabının içərisində tərləsə, (ayaq nəcisdir) namaz üçün ayaqları yumaq vacibdir. Lakin əgər ayağın tərlədiyinə, yaxud dərisindən ayaqqabı tikilən heyvanın şəri qaydada kəsildiyinə şəkk olunsa, (ayaq) pak hökmündədir.
 
 
700 /

Şəri məsələlər

Şəri sual
Fiqh və şəri hökmlər