Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku

Vətəndən imtina etmək

Sual. “Bir şəxsin öz vətənindən imtina еtməsi”- dеdikdə, nə nəzərdə tutulur? Qadının təkcə ailə qurması və öz əri ilə gеtməsi, onun öz vətənindən imtina еtməsi sayılır, yoxsa yox?
Cavab: Vətəndən imtina еtmək – vətəndən çıxıb bir daha orada yaşamamağı qərara almaqdır. Sırf qızın ailə qurub başqa şəhərə köçməsi, onun əsil vətənindən imtina еtməsinə səbəb olmaz.
 
700 /

Şəri məsələlər

Şəri sual
Fiqh və şəri hökmlər