Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku

Zəncir vurmaq

Sual: Bəzi müsəlmanlar kimi, bədənə zəncir vurmağın hökmü nədir?
Cavab: Əgər adi və ənənəvi qaydada olsa, həmçinin ürfün nəzərində əzadarlıqda hüzn və kədərin təzahürü hesab olunduğu tərzdə olsa, maneəsi yoxdur.
 
700 /

Şəri məsələlər

Şəri sual
Fiqh və şəri hökmlər