Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku

Mərasimlərin səsucaldanlar vasitəsilə hüseyniyyədən ətrafa

Sual: Hüseyniyyədən Quranın qiraəti və imam Hüseyn (ə) məclislərinin səsi olduqca ucadan yayımlanır. Belə ki, bu səs şəhərdən kənarda da eşidilir. Bu isə, hüseyniyyənin qonşuluğunda olanların dincliyini almışdır. Hüseyniyyənin məsulları və xətibləri bu əməli davam etdirirlər. Bu əməlin hökmü nədir?
Cavab: Baxmayaraq ki, hüseyniyyədə dini mərasimlərin və şüarların uyğun zamanlarda təşkil edilməsi ən yaxşı işlərdən və böyük müstəhəb əməllərdəndir, amma mərasimləri təşkil edənlər və əza saxlayanlar qonşuları incitmək və onlara maneəçilik törətməkdən mümkün qədər çəkinməlidirlər. Məsələn, səsucaldanın səsini azalda və ya səsi hüseyniyyənin daxilində yayımlaya bilərlər.
 
700 /

Şəri məsələlər

Şəri sual
Fiqh və şəri hökmlər