Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku

Əzadarlıq məclislərində təbil, sinc və şeypurdan istifadə edilməs

Sual. Əzadarlıq məclislərində və dəstələrin yürüşündə təbil, sinc və şeypurdan istifadə etməyin hökmü nədir?
Cavab: Şeypur, təbil və sincdən adi qaydada istifadə etməyin işkalı yoxdur.
 
700 /

Şəri məsələlər

Şəri sual
Fiqh və şəri hökmlər