Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku

Əzadarlıq məclislərində bayraqlardan istifadə edilməsi

Sual. Seyyidüş-şühədanın (ə) əzadarlıq məclislərində bayraqdan istifadə etməyin – belə ki, bayrağı məclisdə qoymaq və ya dəstələrin yürüşündə qaldırıb gəzdirmək – hökmü nədir?
Cavab: Bu işin öz-özlüyündə işkalı yoxdur. Amma bu işlər dinin göstərişlərindən hesab olunmamalıdır.
 
700 /

Şəri məsələlər

Şəri sual
Fiqh və şəri hökmlər