Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku

Aşura günü gizli şəkildə başa xəncər vurmaq

Sual. Gizli şəkildə başa xəncər vurmaq halaldırmı? Yoxsa sizin fətvanız ümumidir?
Cavab: Başa xəncər vurmaq həm ürf baxımından kədər və hüznün təzahürlərindən hesab olunmur, həm də İmamların (ə) dövründə və sonrakı dövrlərdə bu iş yerinə yetirilməmişdir və bu barədə heç bir Məsumdan (ə) nə xüsusi, nə də ümumi şəkildə bir dəlil-sübut əlimizə gəlib çatmamışdır. Bundan əlavə, hazırkı dövrdə bu iş məzhəbin əsaslarının süst göstərilməsinə və məzhəbin gözdən düşməsinə bais olur. Buna görə də bu iş heç bir halda caiz deyildir.
 
700 /

Şəri məsələlər

Şəri sual
Fiqh və şəri hökmlər