Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku

Rütubətin keçməsində meyar

Sual. Rütubət və yaşlıq hansı miqdarda olduqda bir şeydən başqa bir şeyə keçdiyi söylənilir?
Cavab: Rütubətin keçməsində meyar budur ki, iki şey bir-birinə toxunduğu zaman rütubət, rütubətli əşyadan o biri əşyaya sirayət etsin.
 
700 /

Şəri məsələlər

Şəri sual
Fiqh və şəri hökmlər