Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku

Satılmış hansısa bir malın çatdırılmasına rəsmi qadağa

Sual. Əgər rəsmi idarələr mülkü alıcının adına keçirməkdən imtina edərsə, bu vəziyyət alıcı üçün müamiləni pozmaq haqqının yaranmasına səbəb olurmu?
Cavab: Əgər müamilədən sonra məlum olsa ki, satılan mülkün alıcının adına rəsmi şəkildə keçməsi qadağandır, bu iş ürfün nəzərində qüsur hesab olunduğu təqdirdə, alıcı üçün müamiləni pozmaq haqqının yaranmasına səbəb olur.     
 
700 /

Şəri məsələlər

Şəri sual
Fiqh və şəri hökmlər