Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku

Qızıl sikkənin xümsünün hesablanma qaydası

Sual. Müntəzəm olaraq qiyməti dəyişən qızıl sikkələrin xümsü nеcə hеsablanır?
Cavab: Əgər xümsü qızıl sikkənin qiymətindən verməyi nəzərdə tutubsa, meyar – xüms verilən günün məzənnəsidir.
 
700 /

Şəri məsələlər

Şəri sual
Fiqh və şəri hökmlər