Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku

Sahibinin icazəsi olmadan kitab çap etmək

Sual: Kitabda “Çap hüquqları qorunur” ifadəsi olduğu halda, kitab sahibinin icazəsi olmadan onu çap etmək caizdirmi?
Cavab: Ehtiyat (ehtiyat-vacib) budur ki, kitabın yenidən çap edilməsi üçün kitabın müəllifindən və naşirdən icazə alaraq, onların hüquqlarına riayət olunsun.
 
700 /

Şəri məsələlər

Şəri sual
Fiqh və şəri hökmlər